سفارش تبلیغات انبوه واتساپ

500,000 تومان

ارسال پیام انبوه واتساپ است که 5000 هزار عدد در روز به صورت کاملا هدفمند می باشد. 500 هزارتومان در روز می باشد.